Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Šaltkalvis, LTKS II

Pavadinimas anglų kalba

Metalworker

Valstybinis kodas

C224201

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

II

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

2

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2021-02-25

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

Veiklos objektas: detalių mechaninis apdirbimas metalo pjovimo staklėmis ir šaltkalviškos operacijos. Tipinės darbo priemonės: metalo pjovimo staklės, elektriniai įrankiai ir įrenginiai, įrankiai, skirti šaltkalviškiems darbams dirbti, darbų saugos priemonės. Tipinės darbo sąlygos: dirbama pramonės įmonių patalpose, atskirais atvejais lauko sąlygomis. Papildoma informacija: šaltkalvis savo veikloje vadovaujasi darbuotojų saugos ir sveikatos, darbo higienos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos reikalavimais, darbus reglamentuojančiais dokumentais. Kvalifikaciją įgiję asmenys galės dirbti įvairiose pramonės įmonėse, susijusiose su metalo apdirbimu. Pagrindinius kvalifikacijos vienetus sudarančios kompetencijos:
1. Paruošti naudoti įrangą detalių mechaniniam apdirbimui ir šaltkalviškoms operacijoms.
2. Paruošti medžiagas ir detales šaltkalviškoms operacijoms.
3. Mechaniškai apdirbti metalines detales.
4. Šaltkalviškai apdirbti metalines detales.