Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Veterinarijos felčeris

Pavadinimas anglų kalba

Veterinary paramedic

Valstybinis kodas

PROFKVAL00526

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

VI

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

6

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2016-01-15

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

Įgijus ikiklinikinės veterinarinės medicinos profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir veterinarijos felčerio profesinę kvalifikaciją bus galima dirbti veterinarijos felčerio darbą veterinarijos klinikose, gyvulių ūkiuose, bitynuose, privačiose veterinarijos paslaugų įmonėse, maisto ir veterinarijos laboratorijose, įkurti paslaugų verslo įmonę. Veterinarijos felčeris turi gebėti konsultuoti gyvūnų laikytojus gyvūnų gerovės ir apsaugos klausimais, vykdyti ir analizuoti apsaugos ir priežiūros kontrolę gyvūnų laikymo vietose, transportavimo bei skerdimo metu, konsultuoti gyvulių laikytojus dėl ligų profilaktikos, biologinės taršos ir ekologinės gyvulininkystės, parinkti gyvulių auginimo ir laikymo technologijas, atpažinti bei apibūdinti mikroorganizmų struktūrą, fiziologiją, patologiją. Ikiklinikinės veterinarinės medicinos profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir veterinarijos felčerio profesinę kvalifikaciją galima įgyti tik Vilniaus kolegijoje.