Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Vadybos ir verslo administravimo magistras

Pavadinimas anglų kalba

Master of Management and Business Administration

Valstybinis kodas

KVALLAIP00114

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

VII

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

7

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2016-02-02

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

Vadybos ir verslo administravimo magistro kvalifikacinis laipsnis reikalingas norint dirbti verslo vadovo darbą. Asmuo, įgijęs vadybos ir verslo administravimo magistro kvalifikacinį laipsnį, turi: - gebėti naudoti labai specializuotas teorines ir praktines žinias, kurios naudingos kuriant ir įgyvendinant idėjas, pademonstruoti kritišką verslo vadybos srities ir įvairių sričių sandūros taškų žinių problemų suvokimą, nustatyti problemas, remiantis tyrimais ir įtraukiant žinias iš naujų ir tarpdisciplininių sričių, priimti sprendimus, vadovaujantis nepilna ar ribota informacija, esant įvairiems rinkos ir technologijų neapibrėžtumams, įsisavinti naujus įgūdžius pagal iškylančias naujas žinias ir metodikas, imtis vadovavimo ir novatoriškumo darbo ir mokymosi aplinkoje, kuri yra neįprasta, sudėtinga ir nenuspėjama ir kuri reikalauja spręsti problemas su daug tarpusavyje sąveikaujančių veiksnių, apžvelgti komandų strateginę veiklą, nagrinėti ir apmąstyti socialines normas ir santykius bei veikti taip, kad jie pasikeistų, spręsti problemas, panaudojant sudėtingus žinių šaltinius, kurie kartais yra nepakankami ir tai daryti naujose bei neįprastose aplinkose, pademonstruoti veiklos sąveikos patirtį, susidorojant su pasikeitimais sudėtingoje aplinkoje, reaguoti į socialines, mokslines ir etines problemas; - žinoti vadybos teoriją ir istoriją, naujoves šioje srityje, tyrimų metodologiją ir taikymo sritis, problemų sprendimo būdus bei strategijas, projektavimo pagrindus; - mokėti atsakingai, savarankiškai ir greitai organizuoti savo darbą, efektyviai bendrauti su klientais, strategiškai mąstyti, lanksčiai vertinti reiškinius, būti taktišku, mandagiu, kruopščiu ir sąžiningu. Vadybos ir verslo administravimo magistro kvalifikacinį laipsnį galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal verslo vadybos programą. Norintiems siekti vadybos ir verslo administravimo magistro kvalifikacinio laipsnio reikia turėti vadybos ir verslo administravimo arba ekonomikos bakalauro kvalifikacinį laipsnį. Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti vadybos ir verslo administravimo specialistu nėra pripažįstami. Įgiję vadybos ir verslo administravimo magistro kvalifikacinį laipsnį asmenys gali kurti savo verslo įmonę, dirbti kitų padalinių vadovais, produktų gamybos ir paslaugų padalinių (skyrių) vadovais, direktoriais ir kitais vadovais.