Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Optometrininkas

Pavadinimas anglų kalba

Optometrist

Valstybinis kodas

PROFKVAL00351

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

VI

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

6

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2017-05-08

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

Nėra duomenų