Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Miško darbuotojas, LTKS IV

Pavadinimas anglų kalba

Forester

Valstybinis kodas

PROFKVAL00319

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

IV

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

4

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2018-04-23

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

Šią kvalifikaciją įgijęs asmuo:
Privalomosios kompetencijos:
augina sodmenis miškui atkurti ir įveisti, atkuria ir įveisia mišką, ugdo įvairios rūšinės sudėties medynus rankinėmis ir motorinėmis priemonėmis, kerta brandžius medynus, transportuoja medieną iš kirtaviečių, saugo mišką, atlieka daugiatikslio miško naudojimo darbus, apskaičiuoja miškų ūkio produkciją, dirba traktoriais (iki 60kW galios) ir juos prižiūri.

Pasirenkamosios kompetencijos:
atlieka biotechninius darbus medžioklės plotuose, augina energetines ir žaliavinės medienos plantacijas, ruošia medieninį biokurą, valdo savaeiges medienos ruošos
mašinas, dirba su miškuose naudojamais traktoriais (60kW arba didesnės galios) ir juos prižiūri.