Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

JŪRINIO SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ RENGIMO CENTRAS

Identifikatorius

88888880866538

Pavadinimas anglų kalba

Jūrinio sektoriaus darbuotojų rengimo centras

Kodas

305616472

Teisinė forma

Viešoji įstaiga

Specialusis teisinis statusas, jo įgijimo ir netekties datos

Neįregistruotas, 2020-09-01, -

Steigimo dokumentai - steigimo sandoris, nuostatai, įstatai, statusas

JSDRC įstatai.pdf

Grupė

Profesinio mokymo įstaiga

Priklausomybė

Valstybinė

Pagrindinis tipas ir kiti tipai

Profesinio mokymo įstaiga, Gimnazija, Pagrindinė mokykla

Adresas

Klaipėda, Statybininkų pr. 39

Pagrindinė paskirtis ir kitos paskirtys

Profesinio mokymo įstaiga, teikianti pirminį ir tęstinį profesinį mokymą, Gimnazijos tipo gimnazija, Pagrindinės mokyklos tipo pagrindinė mokykla

Kitos paskirtys

Gimnazijos tipo gimnazija, Pagrindinės mokyklos tipo pagrindinė mokykla

Telefonai, faksas, internetinės svetainės ir elektroninio pašto adresai

+370 463 41815, https://jsdrc.lt/, info@jsdrc.lt

Dalyviai - savininkas, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, akcininkas, dalininkas

UAB ,,Vakarų santechnika", Juridinis asmuo
Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Steigėjo teises įgyvendinantis dalyvis

Finansavimo šaltiniai

Kitos teisėtai įgytos lėšos, Valstybės biudžetas

Pagrindinio tipo aprašymas

Formaliojo švietimo mokykla, kurios pagrindinė veikla - profesinis mokymas pagal profesinio mokymo programas, padedantis asmeniui įgyti kvalifikaciją ar ją tobulinti arba įgyti kompetenciją, reikalingą atlikti įstatymų reglamentuojamam darbui ar funkcijai

Tipo aprašymas

Teikiamų kvalifikacijų lygis:
III, IV
Išsilavinimo pažymėjimų lygmuo:
Profesinio mokymo diplomas

Doktorantūra

Daugiau apie instituciją

Institucijos teikiamos programos ir išduodami pažymėjimai

Institucijos teikiamos kvalifikacijos

Padaliniai

Pavadinimas
Buveinė (adresas)
Kontaktai

JŪRINIO SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ RENGIMO CENTRAS

Klaipėda, Statybininkų pr. 39+370 463 41815
info@jsdrc.lt
https://jsdrc.lt/

Jūrinio sektoriaus darbuotojų rengimo centro profesinio mokymo skyrius

Rambyno g. 14, Klaipėda+370 46 341815
direktorius@laivininkumokykla.lt