Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Aukštaitijos profesinio rengimo centro Anykščių filialas

Identifikatorius

88888880845545

Pavadinimas anglų kalba

Anykščiai Branch of Alanta Public School of Technology and Business

Kodas

Nėra duomenų

Teisinė forma

Nėra duomenų

Specialusis teisinis statusas, jo įgijimo ir netekties datos

Teisinis statusas neįregistruotas

Steigimo dokumentai - steigimo sandoris, nuostatai, įstatai, statusas

Nėra duomenų

Grupė

Profesinio mokymo įstaiga

Priklausomybė

Valstybinė

Pagrindinis tipas ir kiti tipai

Profesinio mokymo įstaiga, Pagrindinė mokykla

Adresas

Ažupiečių g. 2, Anykščiai

Pagrindinė paskirtis ir kitos paskirtys

Profesinio mokymo įstaiga, teikianti tęstinį profesinį mokymą, Pagrindinės mokyklos tipo pagrindinė mokykla

Kitos paskirtys

Pagrindinės mokyklos tipo pagrindinė mokykla

Telefonai, faksas, internetinės svetainės ir elektroninio pašto adresai

+370 381 59404, anyksciai@alantostvm.lt

Dalyviai - savininkas, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, akcininkas, dalininkas

Alantos technologijos ir verslo mokykla, Steigėjas (ŠMIR)

Finansavimo šaltiniai

Valstybės biudžetas

Pagrindinio tipo aprašymas

Formaliojo švietimo mokykla, kurios pagrindinė veikla - profesinis mokymas pagal profesinio mokymo programas, padedantis asmeniui įgyti kvalifikaciją ar ją tobulinti arba įgyti kompetenciją, reikalingą atlikti įstatymų reglamentuojamam darbui ar funkcijai

Tipo aprašymas

Teikiamų kvalifikacijų lygis:
Nėra duomenų
Išsilavinimo pažymėjimų lygmuo:
Nėra duomenų

Doktorantūra

Daugiau apie instituciją

Institucijos teikiamos programos ir išduodami pažymėjimai

Institucijos teikiamos kvalifikacijos