Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademija

Identifikatorius

88888880815166

Pavadinimas anglų kalba

Vytautas Magnus University Academy of Education

Kodas

Nėra duomenų

Teisinė forma

Nėra duomenų

Specialusis teisinis statusas, jo įgijimo ir netekties datos

Teisinis statusas neįregistruotas

Steigimo dokumentai - steigimo sandoris, nuostatai, įstatai, statusas

Nėra duomenų

Grupė

Ikimokyklinio ugdymo mokykla

Priklausomybė

Valstybinė

Pagrindinis tipas ir kiti tipai

Ikimokyklinio ugdymo mokykla

Adresas

T. Ševčenkos g. 31, Vilnius

Kitos paskirtys

Nėra duomenų

Telefonai, faksas, internetinės svetainės ir elektroninio pašto adresai

+370 5 2790281, svietimo.akademija@vdu.lt

Dalyviai - savininkas, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, akcininkas, dalininkas

Nėra duomenų

Finansavimo šaltiniai

Mokestis už mokslą, Valstybės biudžetas

Pagrindinio tipo aprašymas

Neformaliojo švietimo mokykla, vykdanti ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programas

Tipo aprašymas

Teikiamų kvalifikacijų lygis:
Nėra duomenų
Išsilavinimo pažymėjimų lygmuo:
Nėra duomenų

Doktorantūra

Daugiau apie instituciją

Institucijos teikiamos programos ir išduodami pažymėjimai

Institucijos teikiamos kvalifikacijos