Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija

Identifikatorius

88888880815164

Pavadinimas anglų kalba

Agricultural Academy of Vytautas Magnus University

Kodas

Nėra duomenų

Teisinė forma

Nėra duomenų

Specialusis teisinis statusas, jo įgijimo ir netekties datos

Teisinis statusas neįregistruotas

Steigimo dokumentai - steigimo sandoris, nuostatai, įstatai, statusas

Nėra duomenų

Grupė

Aukštoji mokykla

Priklausomybė

Valstybinė

Pagrindinis tipas ir kiti tipai

Universitetas

Adresas

Studentų g. 11, Akademijos mstl., Akademijos sen., Kauno r. sav.

Kitos paskirtys

Nėra duomenų

Telefonai, faksas, internetinės svetainės ir elektroninio pašto adresai

+370 37 752300, +370 37 397500, zua@vdu.lt

Priėmimo komisijos telefonas, elektroninis paštas

+370 37 752200, xx@vdu.lt

Dalyviai - savininkas, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, akcininkas, dalininkas

Nėra duomenų

Finansavimo šaltiniai

Kitos teisėtai įgytos lėšos, Valstybės biudžetas

Pagrindinio tipo aprašymas

Aukštoji mokykla, kurios pagrindinė veikla yra universitetinių studijų, su studijomis susijusios veiklos, mokslinių tyrimų vykdymas ir eksperimentinė (socialinė, kultūrinė) plėtra

Tipo aprašymas

Teikiamų kvalifikacijų lygis:
Nėra duomenų
Išsilavinimo pažymėjimų lygmuo:
Nėra duomenų

Doktorantūra

Daugiau apie instituciją

Institucijos teikiamos programos ir išduodami pažymėjimai

Institucijos teikiamos kvalifikacijos