Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

UAB "Rigveda Vilnius"

Identifikatorius

88888880814059

Pavadinimas anglų kalba

JSC "Rigveda Vilnius"

Kodas

304749822

Teisinė forma

Uždaroji akcinė bendrovė

Specialusis teisinis statusas, jo įgijimo ir netekties datos

Neįregistruotas, 2018-01-19, -

Steigimo dokumentai - steigimo sandoris, nuostatai, įstatai, statusas

Istatai_Rigveda_Vilnius.pdf

Grupė

Kitas švietimo teikėjas

Priklausomybė

Nevalstybinė

Pagrindinis tipas ir kiti tipai

Kitas švietimo teikėjas

Adresas

Kaunas, K. Baršausko g. 65-17

Pagrindinė paskirtis ir kitos paskirtys

Kitas švietimo teikėjas profesiniam mokymui
, Kitas švietimo teikėjas neformaliajam vaikų švietimui
, Kitas švietimo teikėjas suaugusiųjų ugdymui

Kitos paskirtys

Kitas švietimo teikėjas neformaliajam vaikų švietimui
, Kitas švietimo teikėjas suaugusiųjų ugdymui

Telefonai, faksas, internetinės svetainės ir elektroninio pašto adresai

+370 657 73636, https://www.rigveda.lt/, vilnius@rigveda.lt

Dalyviai - savininkas, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, akcininkas, dalininkas

Rimvydas Krocas, Fizinis asmuo
RIMVYDAS KROCAS, Fizinis asmuo

Finansavimo šaltiniai

Mokestis už mokslą

Pagrindinio tipo aprašymas

Kitas švietimo teikėjas (įstaiga, įmonė, organizacija, taip pat valstybės narės juridinis asmuo ar kita organizacija, jų padaliniai, įsteigti Lietuvoje, kuriems švietimas nėra pagrindinė veikla), LR įstatymų nustatyta turintys teisę vykdyti švietimą

Tipo aprašymas

Teikiamų kvalifikacijų lygis:
III, IV
Išsilavinimo pažymėjimų lygmuo:
Profesinio mokymo diplomas, Profesinio mokymo pažymėjimas

Doktorantūra

Daugiau apie instituciją

Institucijos teikiamos programos ir išduodami pažymėjimai

Institucijos teikiamos kvalifikacijos