Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

UAB Eizos vairavimo mokykla

Identifikatorius

88888880813974

Pavadinimas anglų kalba

UAB Eizos vairavimo mokykla

Kodas

304590836

Teisinė forma

Uždaroji akcinė bendrovė

Specialusis teisinis statusas, jo įgijimo ir netekties datos

Neįregistruotas, 2017-08-03, -

Steigimo dokumentai - steigimo sandoris, nuostatai, įstatai, statusas

UAB Eizos vairavimo mokykla.PDF

Grupė

Kitas švietimo teikėjas

Priklausomybė

Nevalstybinė

Pagrindinis tipas ir kiti tipai

Kitas švietimo teikėjas, Profesinio mokymo įstaiga

Adresas

Klaipėda, Klemiškės g. 42C-4

Pagrindinė paskirtis ir kitos paskirtys

Kitas švietimo teikėjas, Kitas švietimo teikėjas profesiniam mokymui
, Kitas švietimo teikėjas suaugusiųjų ugdymui
, Profesinio mokymo įstaiga, teikianti pirminį ir tęstinį profesinį mokymą

Kitos paskirtys

Kitas švietimo teikėjas profesiniam mokymui
, Kitas švietimo teikėjas suaugusiųjų ugdymui
, Profesinio mokymo įstaiga, teikianti pirminį ir tęstinį profesinį mokymą

Telefonai, faksas, internetinės svetainės ir elektroninio pašto adresai

+370 650 75544, www.eiza.lt, vairavimopamoka@gmail.com

Dalyviai - savininkas, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, akcininkas, dalininkas

Dovydas Eiza, Fizinis asmuo
DOVYDAS EIZA, Fizinis asmuo

Finansavimo šaltiniai

Kitos teisėtai įgytos lėšos, Mokestis už mokslą

Pagrindinio tipo aprašymas

Kitas švietimo teikėjas (įstaiga, įmonė, organizacija, taip pat valstybės narės juridinis asmuo ar kita organizacija, jų padaliniai, įsteigti Lietuvoje, kuriems švietimas nėra pagrindinė veikla), LR įstatymų nustatyta turintys teisę vykdyti švietimą

Tipo aprašymas

Teikiamų kvalifikacijų lygis:
III, IV
Išsilavinimo pažymėjimų lygmuo:
Profesinio mokymo diplomas, Profesinio mokymo pažymėjimas

Doktorantūra

Daugiau apie instituciją

Institucijos teikiamos programos ir išduodami pažymėjimai

Institucijos teikiamos kvalifikacijos