Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

UAB "Autotodis"

Identifikatorius

88888880813251

Pavadinimas anglų kalba

UAB Autotodis

Kodas

302893375

Teisinė forma

Uždaroji akcinė bendrovė

Specialusis teisinis statusas, jo įgijimo ir netekties datos

Neįregistruotas, 2015-11-12, -

Steigimo dokumentai - steigimo sandoris, nuostatai, įstatai, statusas

Autotodis.pdf

Grupė

Kitas švietimo teikėjas

Priklausomybė

Nevalstybinė

Pagrindinis tipas ir kiti tipai

Kitas švietimo teikėjas

Adresas

Šiauliai, Žemaitės g. 62-36

Pagrindinė paskirtis ir kitos paskirtys

Kitas švietimo teikėjas profesiniam mokymui
, Kitas švietimo teikėjas suaugusiųjų ugdymui

Kitos paskirtys

Kitas švietimo teikėjas suaugusiųjų ugdymui

Telefonai, faksas, internetinės svetainės ir elektroninio pašto adresai

+370 60 006444, www.autotodis.lt, pretendent@gmail.com

Dalyviai - savininkas, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, akcininkas, dalininkas

TADAS ŠILINSKAS, Fizinis asmuo
TADAS ŠILINSKAS, Fizinis asmuo

Finansavimo šaltiniai

Kitos teisėtai įgytos lėšos, Mokestis už mokslą

Pagrindinio tipo aprašymas

Kitas švietimo teikėjas (įstaiga, įmonė, organizacija, taip pat valstybės narės juridinis asmuo ar kita organizacija, jų padaliniai, įsteigti Lietuvoje, kuriems švietimas nėra pagrindinė veikla), LR įstatymų nustatyta turintys teisę vykdyti švietimą

Tipo aprašymas

Teikiamų kvalifikacijų lygis:
II, III, IV
Išsilavinimo pažymėjimų lygmuo:
Profesinio mokymo diplomas, Profesinio mokymo pažymėjimas

Doktorantūra

Daugiau apie instituciją

Institucijos teikiamos programos ir išduodami pažymėjimai

Institucijos teikiamos kvalifikacijos