Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

UAB "LDV UNIO"

Identifikatorius

88888880791738

Pavadinimas anglų kalba

LDV UNIO Ltd.

Kodas

124547694

Teisinė forma

Uždaroji akcinė bendrovė

Specialusis teisinis statusas, jo įgijimo ir netekties datos

Neįregistruotas, 1998-05-15, -

Steigimo dokumentai - steigimo sandoris, nuostatai, įstatai, statusas

Istatai.pdf

Grupė

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo mokykla

Priklausomybė

Nevalstybinė

Pagrindinis tipas ir kiti tipai

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo mokykla, Profesinio mokymo įstaiga

Adresas

Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Avižienių k., Kaštonų g. 29

Pagrindinė paskirtis ir kitos paskirtys

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo grupės kvalifikacijos tobulinimo mokykla, Profesinio mokymo įstaiga, teikianti tęstinį profesinį mokymą

Kitos paskirtys

Profesinio mokymo įstaiga, teikianti tęstinį profesinį mokymą

Telefonai, faksas, internetinės svetainės ir elektroninio pašto adresai

+370 8 2700105, +370 5 2784591, http://www.draiveris.lt, info@draiveris.lt

Dalyviai - savininkas, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, akcininkas, dalininkas

Voldemaras Aukščionis, Juridinis asmuo

Finansavimo šaltiniai

Kitos teisėtai įgytos lėšos, Mokestis už mokslą, Valstybės biudžetas

Pagrindinio tipo aprašymas

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo mokykla, kurios paskirtis - sudaryti sąlygas asmeniui mokytis visą gyvenimą, tenkinti pažinimo poreikius, tobulinti įgytą kvalifikaciją, įgyti papildomų kompetencijų

Tipo aprašymas

Teikiamų kvalifikacijų lygis:
III
Išsilavinimo pažymėjimų lygmuo:
Profesinio mokymo diplomas, Profesinio mokymo pažymėjimas

Doktorantūra

Daugiau apie instituciją

Institucijos teikiamos programos ir išduodami pažymėjimai

Institucijos teikiamos kvalifikacijos