Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

UAB "AUTOREIDAS"

Identifikatorius

88888880791639

Pavadinimas anglų kalba

AUTOREIDAS, Ltd

Kodas

302537984

Teisinė forma

Uždaroji akcinė bendrovė

Specialusis teisinis statusas, jo įgijimo ir netekties datos

Neįregistruotas, 2010-08-17, -

Steigimo dokumentai - steigimo sandoris, nuostatai, įstatai, statusas

UAB AUTOREIDAS ĮSTATAI.pdf

Grupė

Kitas švietimo teikėjas

Priklausomybė

Nevalstybinė

Pagrindinis tipas ir kiti tipai

Kitas švietimo teikėjas, Profesinio mokymo įstaiga

Adresas

Radviliškio r. sav., Radviliškio sen., Karčemų k., Ežero g. 4

Pagrindinė paskirtis ir kitos paskirtys

Kitas švietimo teikėjas profesiniam mokymui

Kitos paskirtys

Nėra duomenų

Telefonai, faksas, internetinės svetainės ir elektroninio pašto adresai

+370 422 52450, www.autoreidas.lt, autoreidas@gmail.com

Dalyviai - savininkas, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, akcininkas, dalininkas

RIMAS LABANAUSKAS, Fizinis asmuo

Finansavimo šaltiniai

Kitos teisėtai įgytos lėšos

Pagrindinio tipo aprašymas

Kitas švietimo teikėjas (įstaiga, įmonė, organizacija, taip pat valstybės narės juridinis asmuo ar kita organizacija, jų padaliniai, įsteigti Lietuvoje, kuriems švietimas nėra pagrindinė veikla), LR įstatymų nustatyta turintys teisę vykdyti švietimą

Tipo aprašymas

Teikiamų kvalifikacijų lygis:
III, IV
Išsilavinimo pažymėjimų lygmuo:
Profesinio mokymo diplomas, Profesinio mokymo pažymėjimas

Doktorantūra

Daugiau apie instituciją

Institucijos teikiamos programos ir išduodami pažymėjimai

Institucijos teikiamos kvalifikacijos