Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

"Vivabeauty", VšĮ

Identifikatorius

88888880778251

Pavadinimas anglų kalba

Public Institution "Vivabeauty"

Kodas

302819841

Teisinė forma

Viešoji įstaiga

Specialusis teisinis statusas, jo įgijimo ir netekties datos

Neįregistruotas, 2012-07-12, -

Steigimo dokumentai - steigimo sandoris, nuostatai, įstatai, statusas

Vivabeauty.pdf

Grupė

Kitas švietimo teikėjas

Priklausomybė

Nevalstybinė

Pagrindinis tipas ir kiti tipai

Kitas švietimo teikėjas, Profesinio mokymo įstaiga

Adresas

Kaunas, Raudondvario pl. 194-48

Pagrindinė paskirtis ir kitos paskirtys

Kitas švietimo teikėjas, Profesinio mokymo įstaiga, teikianti pirminį ir tęstinį profesinį mokymą

Kitos paskirtys

Profesinio mokymo įstaiga, teikianti pirminį ir tęstinį profesinį mokymą

Telefonai, faksas, internetinės svetainės ir elektroninio pašto adresai

+370 607 88466, https://grozionamai.lt/katalogas/mokymai/6910-viva-beauty-grozio-specialistu-mokykla, info@vibeauty.lt

Dalyviai - savininkas, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, akcininkas, dalininkas

Viktorija Gulaja, Steigėjas (ŠMIR)

Finansavimo šaltiniai

Mokestis už mokslą, Parama

Pagrindinio tipo aprašymas

Kitas švietimo teikėjas (įstaiga, įmonė, organizacija, taip pat valstybės narės juridinis asmuo ar kita organizacija, jų padaliniai, įsteigti Lietuvoje, kuriems švietimas nėra pagrindinė veikla), LR įstatymų nustatyta turintys teisę vykdyti švietimą

Tipo aprašymas

Teikiamų kvalifikacijų lygis:
III
Išsilavinimo pažymėjimų lygmuo:
Profesinio mokymo diplomas

Doktorantūra

Daugiau apie instituciją

Institucijos teikiamos programos ir išduodami pažymėjimai

Institucijos teikiamos kvalifikacijos