Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Petro Kriščiūno vairuotojų ruošimo įmonė

Identifikatorius

88888880754

Pavadinimas anglų kalba

Petras Krisciunas driver training company

Kodas

144080159

Teisinė forma

Individuali įmonė

Specialusis teisinis statusas, jo įgijimo ir netekties datos

Neįregistruotas, 1990-11-21, -

Steigimo dokumentai - steigimo sandoris, nuostatai, įstatai, statusas

Petro_Kriščiūno_vairuotojų_ruo.pdf

Grupė

Kitas švietimo teikėjas

Priklausomybė

Nevalstybinė

Pagrindinis tipas ir kiti tipai

Kitas švietimo teikėjas, Profesinio mokymo įstaiga

Adresas

Šiauliai, Varpo g. 22

Pagrindinė paskirtis ir kitos paskirtys

Kitas švietimo teikėjas, Profesinio mokymo įstaiga, teikianti tęstinį profesinį mokymą

Kitos paskirtys

Profesinio mokymo įstaiga, teikianti tęstinį profesinį mokymą

Telefonai, faksas, internetinės svetainės ir elektroninio pašto adresai

+370 415 24040, +370 415 21414, http://vairuokime.lt/, info@vairuokime.lt

Dalyviai - savininkas, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, akcininkas, dalininkas

Petras Kriščiūnas, Steigėjas (ŠMIR)
PETRAS KRIŠČIŪNAS, Fizinis asmuo

Finansavimo šaltiniai

Kitos teisėtai įgytos lėšos

Pagrindinio tipo aprašymas

Kitas švietimo teikėjas (įstaiga, įmonė, organizacija, taip pat valstybės narės juridinis asmuo ar kita organizacija, jų padaliniai, įsteigti Lietuvoje, kuriems švietimas nėra pagrindinė veikla), LR įstatymų nustatyta turintys teisę vykdyti švietimą

Tipo aprašymas

Teikiamų kvalifikacijų lygis:
III
Išsilavinimo pažymėjimų lygmuo:
Profesinio mokymo diplomas, Profesinio mokymo pažymėjimas

Doktorantūra

Daugiau apie instituciją

Institucijos teikiamos programos ir išduodami pažymėjimai

Institucijos teikiamos kvalifikacijos