Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

IĮ JURBARKO SAUGAUS EISMO CENTRAS

Identifikatorius

88888880657

Pavadinimas anglų kalba

Individual enterprise JURBARKO SAUGAUS EISMO CENTRAS

Kodas

158320066

Teisinė forma

Individuali įmonė

Specialusis teisinis statusas, jo įgijimo ir netekties datos

Neįregistruotas, 1998-07-30, -

Steigimo dokumentai - steigimo sandoris, nuostatai, įstatai, statusas

IĮ_JURBARKO_SAUGAUS_EISMO_CENT.pdf

Grupė

Kitas švietimo teikėjas

Priklausomybė

Nevalstybinė

Pagrindinis tipas ir kiti tipai

Kitas švietimo teikėjas, Neformaliojo suaugusiųjų švietimo mokykla, Profesinio mokymo įstaiga

Adresas

Jurbarkas, Vasario 16-osios g. 10B

Pagrindinė paskirtis ir kitos paskirtys

Kitas švietimo teikėjas, Kitas švietimo teikėjas neformaliajam vaikų švietimui
, Neformaliojo suaugusiųjų švietimo grupės kvalifikacijos tobulinimo mokykla, Profesinio mokymo įstaiga, teikianti tęstinį profesinį mokymą

Kitos paskirtys

Kitas švietimo teikėjas neformaliajam vaikų švietimui
, Neformaliojo suaugusiųjų švietimo grupės kvalifikacijos tobulinimo mokykla, Profesinio mokymo įstaiga, teikianti tęstinį profesinį mokymą

Telefonai, faksas, internetinės svetainės ir elektroninio pašto adresai

+370 686 56335, +370 447 51365, http://eismocentras.com/, info@eismocentras.com

Dalyviai - savininkas, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, akcininkas, dalininkas

Česlovas Blažys, Savininkas (ŠMIR)
Česlovas Blažys, Savininkas (ŠMIR)
ČESLOVAS BLAŽYS, Fizinis asmuo

Finansavimo šaltiniai

Dalininkų įnašai, Mokestis už mokslą, Valstybės biudžetas

Pagrindinio tipo aprašymas

Kitas švietimo teikėjas (įstaiga, įmonė, organizacija, taip pat valstybės narės juridinis asmuo ar kita organizacija, jų padaliniai, įsteigti Lietuvoje, kuriems švietimas nėra pagrindinė veikla), LR įstatymų nustatyta turintys teisę vykdyti švietimą

Tipo aprašymas

Teikiamų kvalifikacijų lygis:
III
Išsilavinimo pažymėjimų lygmuo:
Profesinio mokymo diplomas, Profesinio mokymo pažymėjimas

Doktorantūra

Daugiau apie instituciją

Institucijos teikiamos programos ir išduodami pažymėjimai

Institucijos teikiamos kvalifikacijos