Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Uždaroji akcinė bendrovė "Prizmė"

Identifikatorius

88888880613

Pavadinimas anglų kalba

Limited liability company "Prizmė"

Kodas

149536136

Teisinė forma

Uždaroji akcinė bendrovė

Specialusis teisinis statusas, jo įgijimo ir netekties datos

Neįregistruotas, 1990-12-27, -

Steigimo dokumentai - steigimo sandoris, nuostatai, įstatai, statusas

UAB Prizmė įstatai.pdf

Grupė

Kitas švietimo teikėjas

Priklausomybė

Nevalstybinė

Pagrindinis tipas ir kiti tipai

Kitas švietimo teikėjas, Profesinio mokymo įstaiga

Adresas

Alytus, Pramonės g. 13

Pagrindinė paskirtis ir kitos paskirtys

Kitas švietimo teikėjas, Profesinio mokymo įstaiga, teikianti tęstinį profesinį mokymą

Kitos paskirtys

Profesinio mokymo įstaiga, teikianti tęstinį profesinį mokymą

Telefonai, faksas, internetinės svetainės ir elektroninio pašto adresai

+370 315 77363, +370 315 77005, www.prizme.eu, prizmeinfo@gmail.com

Dalyviai - savininkas, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, akcininkas, dalininkas

Juozas Pilkionis, Savininkas (ŠMIR)
Algis Plytnikas, Savininkas (ŠMIR)
Vytautas Marčiukaitis, Savininkas (ŠMIR)
Juozas Pilkionis, Savininkas (ŠMIR)
Algis Plytnikas, Savininkas (ŠMIR)
Vytautas Marčiukaitis, Savininkas (ŠMIR)

Finansavimo šaltiniai

Kitos teisėtai įgytos lėšos

Pagrindinio tipo aprašymas

Kitas švietimo teikėjas (įstaiga, įmonė, organizacija, taip pat valstybės narės juridinis asmuo ar kita organizacija, jų padaliniai, įsteigti Lietuvoje, kuriems švietimas nėra pagrindinė veikla), LR įstatymų nustatyta turintys teisę vykdyti švietimą

Tipo aprašymas

Teikiamų kvalifikacijų lygis:
II, III
Išsilavinimo pažymėjimų lygmuo:
Profesinio mokymo diplomas, Profesinio mokymo pažymėjimas

Doktorantūra

Daugiau apie instituciją

Institucijos teikiamos programos ir išduodami pažymėjimai

Institucijos teikiamos kvalifikacijos