Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

IĮ NUTSUBIDZE VAIRAVIMO MOKYKLA

Identifikatorius

88888880587

Pavadinimas anglų kalba

Proprietorship NUTSUBIDZE DRIVING SCHOOL

Kodas

155587936

Teisinė forma

Individuali įmonė

Specialusis teisinis statusas, jo įgijimo ir netekties datos

Neįregistruotas, 1995-01-23, -

Steigimo dokumentai - steigimo sandoris, nuostatai, įstatai, statusas

IĮ_NUTSUBIDZE_VAIRAVIMO_MOKYKL.doc

Grupė

Kitas švietimo teikėjas

Priklausomybė

Nevalstybinė

Pagrindinis tipas ir kiti tipai

Kitas švietimo teikėjas, Profesinio mokymo įstaiga

Adresas

Visaginas, Vilties g. 1

Pagrindinė paskirtis ir kitos paskirtys

Kitas švietimo teikėjas, Profesinio mokymo įstaiga, teikianti tęstinį profesinį mokymą

Kitos paskirtys

Profesinio mokymo įstaiga, teikianti tęstinį profesinį mokymą

Telefonai, faksas, internetinės svetainės ir elektroninio pašto adresai

+370 386 71188, +370 386 71188, www.profauto.lt, info@profauto.lt

Dalyviai - savininkas, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, akcininkas, dalininkas

Zurab Nutsubidze, Fizinis asmuo
Zurab Nutsubidze, Fizinis asmuo
ZURAB NUTSUBIDZE, Fizinis asmuo

Finansavimo šaltiniai

Kitos teisėtai įgytos lėšos

Pagrindinio tipo aprašymas

Kitas švietimo teikėjas (įstaiga, įmonė, organizacija, taip pat valstybės narės juridinis asmuo ar kita organizacija, jų padaliniai, įsteigti Lietuvoje, kuriems švietimas nėra pagrindinė veikla), LR įstatymų nustatyta turintys teisę vykdyti švietimą

Tipo aprašymas

Teikiamų kvalifikacijų lygis:
III
Išsilavinimo pažymėjimų lygmuo:
Profesinio mokymo diplomas, Profesinio mokymo pažymėjimas

Doktorantūra

Daugiau apie instituciją

Institucijos teikiamos programos ir išduodami pažymėjimai

Institucijos teikiamos kvalifikacijos