Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Onos Čirvinskienės mokymo centras

Identifikatorius

88888880490

Pavadinimas anglų kalba

Training Center of Ono Cirvinskiene

Kodas

151313133

Teisinė forma

Individuali įmonė

Specialusis teisinis statusas, jo įgijimo ir netekties datos

Neįregistruotas, 1996-02-05, -

Steigimo dokumentai - steigimo sandoris, nuostatai, įstatai, statusas

Onos_Čirvinskienės_mokymo_cent.doc

Grupė

Kitas švietimo teikėjas

Priklausomybė

Nevalstybinė

Pagrindinis tipas ir kiti tipai

Kitas švietimo teikėjas, Profesinio mokymo įstaiga

Adresas

Marijampolė, Sodo g. 3

Pagrindinė paskirtis ir kitos paskirtys

Kitas švietimo teikėjas, Profesinio mokymo įstaiga, teikianti tęstinį profesinį mokymą

Kitos paskirtys

Profesinio mokymo įstaiga, teikianti tęstinį profesinį mokymą

Telefonai, faksas, internetinės svetainės ir elektroninio pašto adresai

+370 343 92773, +370 343 92773, http://www.omc.lt/, edita@omc.lt

Dalyviai - savininkas, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, akcininkas, dalininkas

Ona Čirvinskienė, Savininkas (ŠMIR)
Ona Čirvinskienė, Savininkas (ŠMIR)
ONA ČIRVINSKIENĖ, Fizinis asmuo

Finansavimo šaltiniai

Kitos teisėtai įgytos lėšos

Pagrindinio tipo aprašymas

Kitas švietimo teikėjas (įstaiga, įmonė, organizacija, taip pat valstybės narės juridinis asmuo ar kita organizacija, jų padaliniai, įsteigti Lietuvoje, kuriems švietimas nėra pagrindinė veikla), LR įstatymų nustatyta turintys teisę vykdyti švietimą

Tipo aprašymas

Teikiamų kvalifikacijų lygis:
III, IV
Išsilavinimo pažymėjimų lygmuo:
Profesinio mokymo diplomas

Doktorantūra

Daugiau apie instituciją

Institucijos teikiamos programos ir išduodami pažymėjimai

Institucijos teikiamos kvalifikacijos