Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Šv. Ignaco Lojolos kolegija

Identifikatorius

88888880189

Pavadinimas anglų kalba

St. Ignatius of Loyola College

Kodas

302485644

Teisinė forma

Viešoji įstaiga

Specialusis teisinis statusas, jo įgijimo ir netekties datos

Neįregistruotas, 2010-03-02, -

Steigimo dokumentai - steigimo sandoris, nuostatai, įstatai, statusas

Ignaco_Lojolos2016 m..pdf

Grupė

Aukštoji mokykla

Priklausomybė

Nevalstybinė

Pagrindinis tipas ir kiti tipai

Kolegija, Kitas švietimo teikėjas

Adresas

Kaunas, Vilniaus g. 29, LT-44286

Kitos paskirtys

Nėra duomenų

Telefonai, faksas, internetinės svetainės ir elektroninio pašto adresai

+370 37 200260, +370 37 200260, https://www.ilk.lt/, ilk@ilk.lt

Priėmimo komisijos telefonas, elektroninis paštas

+370 37 200260, priemimas@ilk.lt

Dalyviai - savininkas, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, akcininkas, dalininkas

Lietuvos Jėzuitų provincija, Dalininkas (ŠMIR)
Kauno Arkivyskupija, Dalininkas (ŠMIR)
UAB "Ortopedijos klinika", Dalininkas (ŠMIR)

Finansavimo šaltiniai

Dalininkų įnašai, Kitos teisėtai įgytos lėšos, Mokestis už mokslą, Valstybės biudžetas

Pagrindinio tipo aprašymas

Aukštoji mokykla, kurios pagrindinė veikla yra koleginių studijų, su studijomis susijusios veiklos ir taikomųjų mokslinių tyrimų vykdymas ir eksperimentinė (socialinė, kultūrinė) plėtra

Tipo aprašymas

Teikiamų kvalifikacijų lygis:
IV, VI
Išsilavinimo pažymėjimų lygmuo:
Profesinio mokymo diplomas, Profesinio bakalauro diplomas

Doktorantūra

Daugiau apie instituciją

Institucijos teikiamos programos ir išduodami pažymėjimai

Institucijos teikiamos kvalifikacijos