Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Panevėžio darbo rinkos mokymo centras

Identifikatorius

88888880095

Pavadinimas anglų kalba

Panevezys Labour Market Training Centre

Kodas

147178142

Teisinė forma

Viešoji įstaiga

Specialusis teisinis statusas, jo įgijimo ir netekties datos

Neįregistruotas, 2006-12-05, -

Steigimo dokumentai - steigimo sandoris, nuostatai, įstatai, statusas

Panevezio DRMC 2022.docx

Grupė

Profesinio mokymo įstaiga

Priklausomybė

Valstybinė

Pagrindinis tipas ir kiti tipai

Profesinio mokymo įstaiga, Kitas švietimo teikėjas, Kompetencijų vertinimo institucija

Adresas

Panevėžys, J. Basanavičiaus g. 23A

Pagrindinė paskirtis ir kitos paskirtys

Profesinio mokymo įstaiga, teikianti pirminį ir tęstinį profesinį mokymą, Kitas švietimo teikėjas neformaliajam vaikų švietimui
, Kompetencijų vertinimo institucija

Kitos paskirtys

Kitas švietimo teikėjas neformaliajam vaikų švietimui
, Kompetencijų vertinimo institucija

Telefonai, faksas, internetinės svetainės ir elektroninio pašto adresai

+370 45 439475, +370 45 439475, http://www.paneveziodrmc.lt, info@paneveziodrmc.lt

Dalyviai - savininkas, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, akcininkas, dalininkas

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Steigėjas (ŠMIR)
Lietuvos Respublika, Savininkas (ŠMIR)

Finansavimo šaltiniai

Kitos teisėtai įgytos lėšos, Mokestis už mokslą, Savivaldybės biudžetas

Pagrindinio tipo aprašymas

Formaliojo švietimo mokykla, kurios pagrindinė veikla - profesinis mokymas pagal profesinio mokymo programas, padedantis asmeniui įgyti kvalifikaciją ar ją tobulinti arba įgyti kompetenciją, reikalingą atlikti įstatymų reglamentuojamam darbui ar funkcijai

Tipo aprašymas

Teikiamų kvalifikacijų lygis:
II, III, IV
Išsilavinimo pažymėjimų lygmuo:
Profesinio mokymo diplomas, Profesinio mokymo pažymėjimas

Doktorantūra

Daugiau apie instituciją

Institucijos teikiamos programos ir išduodami pažymėjimai

Institucijos teikiamos kvalifikacijos