Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Viešoji įstaiga "Europos Humanitarinis Universitetas"

Identifikatorius

88888880076

Pavadinimas anglų kalba

European Humanities University, Public Institution

Kodas

300548028

Teisinė forma

Viešoji įstaiga

Specialusis teisinis statusas, jo įgijimo ir netekties datos

Neįregistruotas, 2006-03-10, -

Steigimo dokumentai - steigimo sandoris, nuostatai, įstatai, statusas

EHU_Statutas2018-07-19.pdf

Grupė

Aukštoji mokykla

Priklausomybė

Nevalstybinė

Pagrindinis tipas ir kiti tipai

Universitetas

Adresas

Vilnius, Savičiaus g. 17, LT-01127

Kitos paskirtys

Nėra duomenų

Telefonai, faksas, internetinės svetainės ir elektroninio pašto adresai

+370 5 2639650, +370 5 2639651, http://www.ehu.lt, office@ehu.lt

Priėmimo komisijos telefonas, elektroninis paštas

+370 5 2639650, recruitment@ehu.lt

Dalyviai - savininkas, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, akcininkas, dalininkas

DDF Foundation, Dalininkas (ŠMIR)
The Eurasia Foundation, Dalininkas (ŠMIR)
Viešoji įstaiga "Rytų Europos studijų centras", Dalininkas (ŠMIR)
DDF Foundation, Dalininkas (ŠMIR)
The Eurasia Foundation, Dalininkas (ŠMIR)

Finansavimo šaltiniai

Kitos teisėtai įgytos lėšos, Tarptautinių ir užsienio fondų, organizacijų lėšos

Pagrindinio tipo aprašymas

Aukštoji mokykla, kurios pagrindinė veikla yra universitetinių studijų, su studijomis susijusios veiklos, mokslinių tyrimų vykdymas ir eksperimentinė (socialinė, kultūrinė) plėtra

Tipo aprašymas

Teikiamų kvalifikacijų lygis:
VI, VII
Išsilavinimo pažymėjimų lygmuo:
Bakalauro diplomas, Magistro diplomas

Doktorantūra

Daugiau apie instituciją

Institucijos teikiamos programos ir išduodami pažymėjimai

Institucijos teikiamos kvalifikacijos