Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Šiaulių profesinio rengimo centras

Identifikatorius

88888880021

Pavadinimas anglų kalba

Siauliai Vocational Education and Training Centre

Kodas

300039668

Teisinė forma

Viešoji įstaiga

Specialusis teisinis statusas, jo įgijimo ir netekties datos

Neįregistruotas, 2019-01-02, -

Steigimo dokumentai - steigimo sandoris, nuostatai, įstatai, statusas

Šiaulių PRC įstatai.docx

Grupė

Profesinio mokymo įstaiga

Priklausomybė

Valstybinė

Pagrindinis tipas ir kiti tipai

Profesinio mokymo įstaiga, Pagrindinė mokykla

Adresas

Šiauliai, Gardino g. 4

Pagrindinė paskirtis ir kitos paskirtys

Profesinio mokymo įstaiga, teikianti pirminį ir tęstinį profesinį mokymą, Pagrindinės mokyklos tipo pagrindinė mokykla

Kitos paskirtys

Pagrindinės mokyklos tipo pagrindinė mokykla

Telefonai, faksas, internetinės svetainės ir elektroninio pašto adresai

+370 41 552589, +370 41 390172, http://www.sprc.lt, info@sprc.lt

Priėmimo komisijos telefonas, elektroninis paštas

+370 41 552589, karjeroscentras@sprc.lt

Dalyviai - savininkas, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, akcininkas, dalininkas

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Steigėjo teises įgyvendinantis dalyvis
Lietuvos Respublika, Savininkas (ŠMIR)

Finansavimo šaltiniai

Parama, Valstybės biudžetas

Pagrindinio tipo aprašymas

Formaliojo švietimo mokykla, kurios pagrindinė veikla - profesinis mokymas pagal profesinio mokymo programas, padedantis asmeniui įgyti kvalifikaciją ar ją tobulinti arba įgyti kompetenciją, reikalingą atlikti įstatymų reglamentuojamam darbui ar funkcijai

Tipo aprašymas

Teikiamų kvalifikacijų lygis:
II, III, IV
Išsilavinimo pažymėjimų lygmuo:
Profesinio mokymo diplomas

Doktorantūra

Daugiau apie instituciją

Institucijos teikiamos programos ir išduodami pažymėjimai

Institucijos teikiamos kvalifikacijos

Padaliniai

Pavadinimas
Buveinė (adresas)
Kontaktai

Šiaulių profesinio rengimo centras

Šiauliai, Gardino g. 4+370 41 552589
info@sprc.lt
http://www.sprc.lt

Šiaulių profesinio rengimo centro Buitinių paslaugų skyrius

Vilniaus g. 27, Šiauliai+370 41 503701
buitininku.sk@sprc.lt
http://bps.sprc.lt/index.php

Šiaulių profesinio rengimo centro Mechanikos skyrius

J. Basanavičiaus g. 53, LT-76179 Šiauliai+370 41 545981
mechanikos.sk@sprc.lt
http://sms.sprc.lt/index.php?mechanikos-sektorius

Šiaulių profesinio rengimo centro Prekybos ir verslo skyrius

Vytauto g. 267, Šiauliai+370 41 523656
prekybos.sk@sprc.lt
http://pvs.sprc.lt/index.php

Šiaulių profesinio rengimo centro Statybos skyrius

Statybininkų g. 23, LT-78218 Šiauliai+370 41 552872
statybos.sk@sprc.lt
http://sms.sprc.lt/index.php?statybos-sektorius

Šiaulių profesinio rengimo centroTechnologijų skyrius

Gardino g. 4, Šiauliai+370 41 462635
technologiju.sk@sprc.lt
http://www.sprc.lt