Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Vilniaus technologijų mokymo centras

Identifikatorius

88888880019

Pavadinimas anglų kalba

Vilnius Technology Training Centre

Kodas

300039885

Teisinė forma

Viešoji įstaiga

Specialusis teisinis statusas, jo įgijimo ir netekties datos

Neįregistruotas, 2019-01-02, -

Steigimo dokumentai - steigimo sandoris, nuostatai, įstatai, statusas

Viln technologijų.pdf

Grupė

Profesinio mokymo įstaiga

Priklausomybė

Valstybinė

Pagrindinis tipas ir kiti tipai

Profesinio mokymo įstaiga, Gimnazija

Adresas

Vilnius, Kalvarijų g. 159

Pagrindinė paskirtis ir kitos paskirtys

Profesinio mokymo įstaiga, teikianti pirminį ir tęstinį profesinį mokymą, Gimnazijos tipo gimnazija

Kitos paskirtys

Gimnazijos tipo gimnazija

Telefonai, faksas, internetinės svetainės ir elektroninio pašto adresai

+370 656 68784, www.vtmc.lt, vtmc@vtmc.lt

Priėmimo komisijos telefonas, elektroninis paštas

+370 6 5668784, vtmc@vtmc.lt

Dalyviai - savininkas, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, akcininkas, dalininkas

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Steigėjo teises įgyvendinantis dalyvis
Lietuvos Respublika, Savininkas (ŠMIR)

Finansavimo šaltiniai

Valstybės biudžetas

Pagrindinio tipo aprašymas

Formaliojo švietimo mokykla, kurios pagrindinė veikla - profesinis mokymas pagal profesinio mokymo programas, padedantis asmeniui įgyti kvalifikaciją ar ją tobulinti arba įgyti kompetenciją, reikalingą atlikti įstatymų reglamentuojamam darbui ar funkcijai

Tipo aprašymas

Teikiamų kvalifikacijų lygis:
III, IV
Išsilavinimo pažymėjimų lygmuo:
Profesinio mokymo diplomas

Doktorantūra

Daugiau apie instituciją

Institucijos teikiamos programos ir išduodami pažymėjimai

Institucijos teikiamos kvalifikacijos

Padaliniai

Pavadinimas
Buveinė (adresas)
Kontaktai

Vilniaus technologijų mokymo centras

Vilnius, Kalvarijų g. 159+370 656 68784
vtmc@vtmc.lt
www.vtmc.lt

Vilniaus technologijų mokymo centro Informacinių ir vizualinių technologijų skyrius

Pamėnkalnio g. 11, LT-01114 Vilnius+370 640 19535
vtmc@vtmc.lt
www.vtmc.lt

Vilniaus technologijų mokymo centro Regioninis mechatronikos centras

Lakūnų g. 3, Vilnius+370 656 53319
vtmc@vtmc.lt