Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija

Identifikatorius

88603090355

Pavadinimas anglų kalba

Vilnius College of Technologies and Design

Kodas

111967673

Teisinė forma

Viešoji įstaiga

Specialusis teisinis statusas, jo įgijimo ir netekties datos

Neįregistruotas, 2020-12-29, -

Steigimo dokumentai - steigimo sandoris, nuostatai, įstatai, statusas

Vilniaus_technologijų_ir_dizai.pdf

Grupė

Aukštoji mokykla

Priklausomybė

Valstybinė

Pagrindinis tipas ir kiti tipai

Kolegija, Kitas švietimo teikėjas, Neformaliojo suaugusiųjų švietimo mokykla, Neformaliojo vaikų švietimo mokykla ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokykla, Profesinio mokymo įstaiga

Adresas

Vilnius, Antakalnio g. 54

Kitos paskirtys

Nėra duomenų

Telefonai, faksas, internetinės svetainės ir elektroninio pašto adresai

+370 5 2341524, +370 5 2343769, http://www.vtdko.lt, info@vtdko.lt

Dalyviai - savininkas, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, akcininkas, dalininkas

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Steigėjas (ŠMIR)
Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Savininkas (ŠMIR)

Finansavimo šaltiniai

Kitos teisėtai įgytos lėšos, Mokestis už mokslą, Valstybės biudžetas

Pagrindinio tipo aprašymas

Aukštoji mokykla, kurios pagrindinė veikla yra koleginių studijų, su studijomis susijusios veiklos ir taikomųjų mokslinių tyrimų vykdymas ir eksperimentinė (socialinė, kultūrinė) plėtra

Tipo aprašymas

Teikiamų kvalifikacijų lygis:
IV, VI
Išsilavinimo pažymėjimų lygmuo:
Profesinio mokymo diplomas, Profesinio bakalauro diplomas

Doktorantūra

Daugiau apie instituciją

Institucijos teikiamos programos ir išduodami pažymėjimai

Institucijos teikiamos kvalifikacijos

Padaliniai

Pavadinimas
Buveinė (adresas)
Kontaktai

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija

Vilnius, Antakalnio g. 54+370 5 2341524
info@vtdko.lt
http://www.vtdko.lt

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos profesinio mokymo skyrius

Islandijos g. 3, Vilnius+370 523 41524
info@vtdko.lt
www.vtdko.lt