Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Skuodo amatų ir paslaugų mokykla

Identifikatorius

88603090353

Pavadinimas anglų kalba

Skuodas Vocational School of Countryside Business, Crafts and Services

Kodas

111967488

Teisinė forma

Viešoji įstaiga

Specialusis teisinis statusas, jo įgijimo ir netekties datos

Neįregistruotas, 2019-01-02, -

Steigimo dokumentai - steigimo sandoris, nuostatai, įstatai, statusas

Skuodo.pdf

Grupė

Profesinio mokymo įstaiga

Priklausomybė

Valstybinė

Pagrindinis tipas ir kiti tipai

Profesinio mokymo įstaiga

Adresas

Skuodas, Laisvės g. 69

Pagrindinė paskirtis ir kitos paskirtys

Profesinio mokymo įstaiga, teikianti pirminį ir tęstinį profesinį mokymą

Kitos paskirtys

Nėra duomenų

Telefonai, faksas, internetinės svetainės ir elektroninio pašto adresai

+370 440 73135, +370 440 73135, http://www.profesinis.lt, skuodaskvtm@ktv.satela.lt

Priėmimo komisijos telefonas, elektroninis paštas

+370 440 73135, skuodaskvtm@ktv.satela.lt

Dalyviai - savininkas, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, akcininkas, dalininkas

Skuodo rajono savivaldybės taryba, Savininkas (ŠMIR)
Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Steigėjas (ŠMIR)

Finansavimo šaltiniai

Kitos teisėtai įgytos lėšos, Savivaldybės biudžetas, Valstybės biudžetas

Pagrindinio tipo aprašymas

Formaliojo švietimo mokykla, kurios pagrindinė veikla - profesinis mokymas pagal profesinio mokymo programas, padedantis asmeniui įgyti kvalifikaciją ar ją tobulinti arba įgyti kompetenciją, reikalingą atlikti įstatymų reglamentuojamam darbui ar funkcijai

Tipo aprašymas

Teikiamų kvalifikacijų lygis:
II, III, IV
Išsilavinimo pažymėjimų lygmuo:
Profesinio mokymo diplomas

Doktorantūra

Daugiau apie instituciją

Institucijos teikiamos programos ir išduodami pažymėjimai

Institucijos teikiamos kvalifikacijos