Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

SMK Aukštosios mokyklos Vilniaus filialas

Identifikatorius

88603090333002

Pavadinimas anglų kalba

SMK University of Applied Sciences Vilnius Branch

Kodas

Nėra duomenų

Teisinė forma

Nėra duomenų

Specialusis teisinis statusas, jo įgijimo ir netekties datos

Teisinis statusas neįregistruotas

Steigimo dokumentai - steigimo sandoris, nuostatai, įstatai, statusas

Nėra duomenų

Grupė

Aukštoji mokykla

Priklausomybė

Nevalstybinė

Pagrindinis tipas ir kiti tipai

Kolegija

Adresas

Kalvarijų g. 137 E, LT-08221, Vilnius

Kitos paskirtys

Nėra duomenų

Telefonai, faksas, internetinės svetainės ir elektroninio pašto adresai

+370 5 2043244, +370 5 2043244, http://www.smk.lt, vilnius@smk.lt

Priėmimo komisijos telefonas, elektroninis paštas

+370 5 2043244, vilnius@smk.lt

Dalyviai - savininkas, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, akcininkas, dalininkas

Viešoji įstaiga Socialinių mokslų kolegija, Juridinis asmuo

Finansavimo šaltiniai

Kitos teisėtai įgytos lėšos, Mokestis už mokslą

Pagrindinio tipo aprašymas

Aukštoji mokykla, kurios pagrindinė veikla yra koleginių studijų, su studijomis susijusios veiklos ir taikomųjų mokslinių tyrimų vykdymas ir eksperimentinė (socialinė, kultūrinė) plėtra

Tipo aprašymas

Teikiamų kvalifikacijų lygis:
VI
Išsilavinimo pažymėjimų lygmuo:
Profesinio bakalauro diplomas

Doktorantūra

Daugiau apie instituciją

Institucijos teikiamos programos ir išduodami pažymėjimai

Institucijos teikiamos kvalifikacijos