Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Vilniaus dizaino kolegija

Identifikatorius

88603090328

Pavadinimas anglų kalba

Vilnius College of Design

Kodas

111960928

Teisinė forma

Viešoji įstaiga

Specialusis teisinis statusas, jo įgijimo ir netekties datos

Neįregistruotas, 1997-07-11, -

Steigimo dokumentai - steigimo sandoris, nuostatai, įstatai, statusas

Vilniaus_dizaino_kolegija.pdf

Grupė

Aukštoji mokykla

Priklausomybė

Nevalstybinė

Pagrindinis tipas ir kiti tipai

Kolegija, Neformaliojo vaikų švietimo mokykla ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokykla

Adresas

Vilnius, Akmenų g. 3

Kitos paskirtys

Nėra duomenų

Telefonai, faksas, internetinės svetainės ir elektroninio pašto adresai

+370 5 2611121, +370 5 2611121, www.dizainokolegija.lt, vdk@dizainokolegija.lt

Priėmimo komisijos telefonas, elektroninis paštas

+370 5 2611121, vdk@dizainokolegija.lt

Dalyviai - savininkas, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, akcininkas, dalininkas

Giedrė Fledžinskienė, Savininkas (ŠMIR)
Giedrė Fledžinskienė, Savininkas (ŠMIR)
Aldis Fledžinskas, Dalininkas (ŠMIR)

Finansavimo šaltiniai

Dalininkų įnašai, Kitos teisėtai įgytos lėšos, Mokestis už mokslą

Pagrindinio tipo aprašymas

Aukštoji mokykla, kurios pagrindinė veikla yra koleginių studijų, su studijomis susijusios veiklos ir taikomųjų mokslinių tyrimų vykdymas ir eksperimentinė (socialinė, kultūrinė) plėtra

Tipo aprašymas

Teikiamų kvalifikacijų lygis:
VI
Išsilavinimo pažymėjimų lygmuo:
Aukštojo mokslo diplomas (neuniversitetinės studijos)

Doktorantūra

Daugiau apie instituciją

Institucijos teikiamos programos ir išduodami pažymėjimai

Institucijos teikiamos kvalifikacijos