Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Švenčionių profesinio rengimo centras

Identifikatorius

88603090260

Pavadinimas anglų kalba

Svencionys Vocational Training Centre

Kodas

111963842

Teisinė forma

Viešoji įstaiga

Specialusis teisinis statusas, jo įgijimo ir netekties datos

Neįregistruotas, 2019-01-09, -

Steigimo dokumentai - steigimo sandoris, nuostatai, įstatai, statusas

Švenčionių PRC įstatai.docx

Grupė

Profesinio mokymo įstaiga

Priklausomybė

Valstybinė

Pagrindinis tipas ir kiti tipai

Profesinio mokymo įstaiga, Gimnazija, Neformaliojo suaugusiųjų švietimo mokykla, Pagrindinė mokykla

Adresas

Švenčionių r. sav., Cirkliškio sen., Cirkliškio k., Liepų al. 2

Pagrindinė paskirtis ir kitos paskirtys

Profesinio mokymo įstaiga, teikianti pirminį ir tęstinį profesinį mokymą, Gimnazijos tipo gimnazija, Gimnazijos tipo gimnazija visų amžiaus tarpsnių vaikams, Neformaliojo suaugusiųjų švietimo grupės kvalifikacijos tobulinimo mokykla, Pagrindinės mokyklos tipo pagrindinė mokykla

Kitos paskirtys

Gimnazijos tipo gimnazija, Gimnazijos tipo gimnazija visų amžiaus tarpsnių vaikams, Neformaliojo suaugusiųjų švietimo grupės kvalifikacijos tobulinimo mokykla, Pagrindinės mokyklos tipo pagrindinė mokykla

Telefonai, faksas, internetinės svetainės ir elektroninio pašto adresai

+370 387 51357, +370 387 51134, www.svencioniuprc.lt, centras@svencioniuprc.lt

Dalyviai - savininkas, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, akcininkas, dalininkas

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Steigėjo teises įgyvendinantis dalyvis
Lietuvos Respublika, Savininkas (ŠMIR)

Finansavimo šaltiniai

Kitos teisėtai įgytos lėšos, Valstybės biudžetas

Pagrindinio tipo aprašymas

Formaliojo švietimo mokykla, kurios pagrindinė veikla - profesinis mokymas pagal profesinio mokymo programas, padedantis asmeniui įgyti kvalifikaciją ar ją tobulinti arba įgyti kompetenciją, reikalingą atlikti įstatymų reglamentuojamam darbui ar funkcijai

Tipo aprašymas

Teikiamų kvalifikacijų lygis:
II, III, IV
Išsilavinimo pažymėjimų lygmuo:
Profesinio mokymo diplomas

Doktorantūra

Daugiau apie instituciją

Institucijos teikiamos programos ir išduodami pažymėjimai

Institucijos teikiamos kvalifikacijos