Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Varėnos technologijos ir verslo mokykla

Identifikatorius

88603090258

Pavadinimas anglų kalba

Varena Vocational School Technology and Business

Kodas

190807471

Teisinė forma

Viešoji įstaiga

Specialusis teisinis statusas, jo įgijimo ir netekties datos

Reorganizuojamas, 2022-06-04, -

Steigimo dokumentai - steigimo sandoris, nuostatai, įstatai, statusas

Varenos TVM.docx

Grupė

Profesinio mokymo įstaiga

Priklausomybė

Valstybinė

Pagrindinis tipas ir kiti tipai

Profesinio mokymo įstaiga, Pagrindinė mokykla

Adresas

Varėna, J. Basanavičiaus g. 1

Pagrindinė paskirtis ir kitos paskirtys

Profesinio mokymo įstaiga, teikianti pirminį ir tęstinį profesinį mokymą, Pagrindinės mokyklos tipo jaunimo mokykla (namai), Pagrindinės mokyklos tipo pagrindinė mokykla

Kitos paskirtys

Pagrindinės mokyklos tipo jaunimo mokykla (namai), Pagrindinės mokyklos tipo pagrindinė mokykla

Telefonai, faksas, internetinės svetainės ir elektroninio pašto adresai

+370 310 31595, +370 310 31597, http://www.tvm.varena.lm.lt/, rastine@vtvm.lt

Priėmimo komisijos telefonas, elektroninis paštas

+370 310 31595, rastine@vtvm.lt

Dalyviai - savininkas, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, akcininkas, dalininkas

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Steigėjo teises įgyvendinantis dalyvis
Lietuvos Respublika, Savininkas (ŠMIR)

Finansavimo šaltiniai

Kitos teisėtai įgytos lėšos, Valstybės biudžetas

Pagrindinio tipo aprašymas

Formaliojo švietimo mokykla, kurios pagrindinė veikla - profesinis mokymas pagal profesinio mokymo programas, padedantis asmeniui įgyti kvalifikaciją ar ją tobulinti arba įgyti kompetenciją, reikalingą atlikti įstatymų reglamentuojamam darbui ar funkcijai

Tipo aprašymas

Teikiamų kvalifikacijų lygis:
II, III, IV
Išsilavinimo pažymėjimų lygmuo:
Profesinio mokymo diplomas

Doktorantūra

Daugiau apie instituciją

Institucijos teikiamos programos ir išduodami pažymėjimai

Institucijos teikiamos kvalifikacijos

Padaliniai

Pavadinimas
Buveinė (adresas)
Kontaktai

Varėnos technologijos ir verslo mokykla

Varėna, J. Basanavičiaus g. 1+370 310 31595
rastine@vtvm.lt
http://www.tvm.varena.lm.lt/

Varėnos technologijos ir verslo mokyklos skyrius

J. Basanavičiaus g. 1, Varėna+370 310 31597
rastine@vtvm.lt
www.tvm.varena.lm.lt