Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Viešoji įstaiga Klaipėdos laivų statybos ir remonto mokykla

Identifikatorius

88603090246

Pavadinimas anglų kalba

Public Institution Klaipeda Ship Building and Repairing School

Kodas

193180433

Teisinė forma

Viešoji įstaiga

Specialusis teisinis statusas, jo įgijimo ir netekties datos

Išregistruotas, 2020-09-01, -

Steigimo dokumentai - steigimo sandoris, nuostatai, įstatai, statusas

Viešoji_įstaiga_Klaipėdos_laiv.pdf

Grupė

Profesinio mokymo įstaiga

Priklausomybė

Valstybinė

Pagrindinis tipas ir kiti tipai

Profesinio mokymo įstaiga

Adresas

Klaipėda, Statybininkų pr. 39

Pagrindinė paskirtis ir kitos paskirtys

Profesinio mokymo įstaiga, teikianti pirminį ir tęstinį profesinį mokymą

Kitos paskirtys

Nėra duomenų

Telefonai, faksas, internetinės svetainės ir elektroninio pašto adresai

+370 46 348006, +370 46 348010, http://www.klsrm.lt/, mokykla@klsrm.lt

Priėmimo komisijos telefonas, elektroninis paštas

+370 46 348005, administratore@klsrm.lt

Dalyviai - savininkas, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, akcininkas, dalininkas

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Steigėjas (ŠMIR)
UAB "Vakarų santechnika", Steigėjo teises įgyvendinantis dalyvis

Finansavimo šaltiniai

Dalininkų įnašai, Kitos teisėtai įgytos lėšos, Valstybės biudžetas

Pagrindinio tipo aprašymas

Formaliojo švietimo mokykla, kurios pagrindinė veikla - profesinis mokymas pagal profesinio mokymo programas, padedantis asmeniui įgyti kvalifikaciją ar ją tobulinti arba įgyti kompetenciją, reikalingą atlikti įstatymų reglamentuojamam darbui ar funkcijai

Tipo aprašymas

Teikiamų kvalifikacijų lygis:
Nėra duomenų
Išsilavinimo pažymėjimų lygmuo:
Nėra duomenų
Daugiau apie instituciją

Institucijos teikiamos programos ir išduodami pažymėjimai

Institucijos teikiamos kvalifikacijos