Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Viešoji įstaiga Šiaurės Lietuvos kolegija

Identifikatorius

88603090137

Pavadinimas anglų kalba

North Lithuania College, Public Institution

Kodas

111966571

Teisinė forma

Viešoji įstaiga

Specialusis teisinis statusas, jo įgijimo ir netekties datos

Neįregistruotas, 2001-04-12, -

Steigimo dokumentai - steigimo sandoris, nuostatai, įstatai, statusas

ŠLK Statutas.pdf

Grupė

Aukštoji mokykla

Priklausomybė

Nevalstybinė

Pagrindinis tipas ir kiti tipai

Kolegija

Adresas

Šiauliai, Tilžės g. 22

Kitos paskirtys

Nėra duomenų

Telefonai, faksas, internetinės svetainės ir elektroninio pašto adresai

+370 41 525100, +370 41 525100, http://www.slk.lt, info@slk.lt

Priėmimo komisijos telefonas, elektroninis paštas

+370 41 525100, priemimas@slk.lt

Dalyviai - savininkas, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, akcininkas, dalininkas

Mykolas Dromantas, Dainora Samčenkienė, Dalininkas (ŠMIR)

Finansavimo šaltiniai

Dalininkų įnašai, Kitos teisėtai įgytos lėšos, Mokestis už mokslą, Tarptautinių ir užsienio fondų, organizacijų lėšos

Pagrindinio tipo aprašymas

Aukštoji mokykla, kurios pagrindinė veikla yra koleginių studijų, su studijomis susijusios veiklos ir taikomųjų mokslinių tyrimų vykdymas ir eksperimentinė (socialinė, kultūrinė) plėtra

Tipo aprašymas

Teikiamų kvalifikacijų lygis:
VI
Išsilavinimo pažymėjimų lygmuo:
Profesinio bakalauro diplomas
Daugiau apie instituciją

Institucijos teikiamos programos ir išduodami pažymėjimai

Institucijos teikiamos kvalifikacijos