Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Vilniaus kolegija

Identifikatorius

88603090123

Pavadinimas anglų kalba

Vilniaus kolegija / Higher Education Institution

Kodas

111965131

Teisinė forma

Viešoji įstaiga

Specialusis teisinis statusas, jo įgijimo ir netekties datos

Dalyvaujantis reorganizavime, 2024-03-29, -

Steigimo dokumentai - steigimo sandoris, nuostatai, įstatai, statusas

AR_2022-06-10.docx

Grupė

Aukštoji mokykla

Priklausomybė

Valstybinė

Pagrindinis tipas ir kiti tipai

Kolegija, Kitas švietimo teikėjas

Adresas

Vilnius, Saltoniškių g. 58-1, LT-08106

Kitos paskirtys

Nėra duomenų

Telefonai, faksas, internetinės svetainės ir elektroninio pašto adresai

+370 5 2191600, http://www.viko.lt, viko@viko.lt

Priėmimo komisijos telefonas, elektroninis paštas

+370 616 83855, a.slimanaviciene@viko.lt

Dalyviai - savininkas, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, akcininkas, dalininkas

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Steigėjas (ŠMIR)
Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Steigėjas (ŠMIR)

Finansavimo šaltiniai

Kitos teisėtai įgytos lėšos, Mokestis už mokslą, Valstybės biudžetas

Pagrindinio tipo aprašymas

Aukštoji mokykla, kurios pagrindinė veikla yra koleginių studijų, su studijomis susijusios veiklos ir taikomųjų mokslinių tyrimų vykdymas ir eksperimentinė (socialinė, kultūrinė) plėtra

Tipo aprašymas

Teikiamų kvalifikacijų lygis:
V, VI
Išsilavinimo pažymėjimų lygmuo:
Profesinio bakalauro diplomas

Doktorantūra

Daugiau apie instituciją

Institucijos teikiamos programos ir išduodami pažymėjimai

Institucijos teikiamos kvalifikacijos