Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Šiaulių universitetas

Identifikatorius

88603090118

Pavadinimas anglų kalba

Siauliai University

Kodas

111951345

Teisinė forma

Viešoji įstaiga

Specialusis teisinis statusas, jo įgijimo ir netekties datos

Išregistruotas, 2021-01-07, -

Steigimo dokumentai - steigimo sandoris, nuostatai, įstatai, statusas

Šiaulių_universitetas.pdf

Grupė

Aukštoji mokykla

Priklausomybė

Valstybinė

Pagrindinis tipas ir kiti tipai

Universitetas, Neformaliojo vaikų švietimo mokykla ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokykla, Profesinio mokymo įstaiga

Adresas

Šiauliai, Vilniaus g. 88

Kitos paskirtys

Nėra duomenų

Telefonai, faksas, internetinės svetainės ir elektroninio pašto adresai

+370 41 595800, +370 41 595809, http://www.su.lt, all@cr.su.lt

Priėmimo komisijos telefonas, elektroninis paštas

+370 415 595755, studijuok@su.lt

Dalyviai - savininkas, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, akcininkas, dalininkas

Lietuvos Respublikos Seimas, Steigėjas (ŠMIR)

Finansavimo šaltiniai

Dalininkų įnašai, Kitos teisėtai įgytos lėšos, Mokestis už mokslą, Valstybės biudžetas

Pagrindinio tipo aprašymas

Aukštoji mokykla, kurios pagrindinė veikla yra universitetinių studijų, su studijomis susijusios veiklos, mokslinių tyrimų vykdymas ir eksperimentinė (socialinė, kultūrinė) plėtra

Tipo aprašymas

Teikiamų kvalifikacijų lygis:
VI, VII
Išsilavinimo pažymėjimų lygmuo:
Bakalauro diplomas, Magistro diplomas

Doktorantūra

Daugiau apie instituciją

Institucijos teikiamos programos ir išduodami pažymėjimai

Institucijos teikiamos kvalifikacijos