Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Vilniaus dailės akademija

Identifikatorius

88603090114

Pavadinimas anglų kalba

Vilnius Academy of Arts

Kodas

111950439

Teisinė forma

Viešoji įstaiga

Specialusis teisinis statusas, jo įgijimo ir netekties datos

Neįregistruotas, 2011-12-23, -

Steigimo dokumentai - steigimo sandoris, nuostatai, įstatai, statusas

Vilniaus_dailės_akademija.pdf

Grupė

Aukštoji mokykla

Priklausomybė

Valstybinė

Pagrindinis tipas ir kiti tipai

Universitetas

Adresas

Vilnius, Maironio g. 6-101, LT-01124

Kitos paskirtys

Nėra duomenų

Telefonai, faksas, internetinės svetainės ir elektroninio pašto adresai

+370 5 2105454, +370 5 2105444, http://www.vda.lt, vda@vda.lt

Priėmimo komisijos telefonas, elektroninis paštas

+370 5 2105454, studijos@vda.lt

Dalyviai - savininkas, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, akcininkas, dalininkas

Lietuvos Respublikos Seimas, Steigėjo teises įgyvendinantis dalyvis
Lietuvos Respublika, Savininkas (ŠMIR)

Finansavimo šaltiniai

Mokestis už mokslą, Valstybės biudžetas, Valstybės pinigų fondai

Pagrindinio tipo aprašymas

Aukštoji mokykla, kurios pagrindinė veikla yra universitetinių studijų, su studijomis susijusios veiklos, mokslinių tyrimų vykdymas ir eksperimentinė (socialinė, kultūrinė) plėtra

Tipo aprašymas

Teikiamų kvalifikacijų lygis:
VI, VII
Išsilavinimo pažymėjimų lygmuo:
Bakalauro diplomas, Aukštojo mokslo diplomas (universitetinės studijos), Magistro diplomas

Doktorantūra

Daugiau apie instituciją

Institucijos teikiamos programos ir išduodami pažymėjimai

Institucijos teikiamos kvalifikacijos

Padaliniai

Pavadinimas
Buveinė (adresas)
Kontaktai

Vilniaus dailės akademija

Vilnius, Maironio g. 6-101, LT-01124+370 5 2105454
vda@vda.lt
http://www.vda.lt

Vilniaus dailės akademijos Kauno fakultetas

Muitinės g. 4, Kaunas+370 37 222577
kaunofakultetas@vda.lt
http://www.vda.lt/lt/kauno-fakultetas

Vilniaus dailės akademijos Klaipėdos fakultetas

Daržų g. 18, Klaipėda+370 698 45964
klaipedosfakultetas@vda.lt
www.vda.lt/lt/klaipedos-fakultetas

Vilniaus dailės akademijos Telšių dailės fakultetas

Muziejaus g. 29 A, Telšiai+370 686 23034
telsiai@vda.lt
http://www.vda.lt/lt/telsiu-fakultetas