Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Kauno technologijos universiteto Panevėžio technologijų ir verslo fakultetas

Identifikatorius

88603090113001

Pavadinimas anglų kalba

Kaunas University of Technology, Panevėžys Faculty of Technology and Business

Kodas

Nėra duomenų

Teisinė forma

Nėra duomenų

Specialusis teisinis statusas, jo įgijimo ir netekties datos

Teisinis statusas neįregistruotas

Steigimo dokumentai - steigimo sandoris, nuostatai, įstatai, statusas

Nėra duomenų

Grupė

Aukštoji mokykla

Priklausomybė

Valstybinė

Pagrindinis tipas ir kiti tipai

Universitetas

Adresas

Nemuno g. 33, 37164, Panevėžys

Kitos paskirtys

Nėra duomenų

Telefonai, faksas, internetinės svetainės ir elektroninio pašto adresai

+370 45 464080, +370 45 465738, http://ktu.lt/ptvf/, ptvf@ktu.lt

Priėmimo komisijos telefonas, elektroninis paštas

+370 45 465687, ptvf.priemimas.pi@ktu.lt

Dalyviai - savininkas, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, akcininkas, dalininkas

Lietuvos Respublikos Seimas, Steigėjo teises įgyvendinantis dalyvis

Finansavimo šaltiniai

Kitos teisėtai įgytos lėšos, Mokestis už mokslą, Savivaldybės biudžetas, Tarptautinių ir užsienio fondų, organizacijų lėšos, Valstybės biudžetas, Valstybės pinigų fondai

Pagrindinio tipo aprašymas

Aukštoji mokykla, kurios pagrindinė veikla yra universitetinių studijų, su studijomis susijusios veiklos, mokslinių tyrimų vykdymas ir eksperimentinė (socialinė, kultūrinė) plėtra

Tipo aprašymas

Teikiamų kvalifikacijų lygis:
VI, VII
Išsilavinimo pažymėjimų lygmuo:
Bakalauro diplomas, Magistro diplomas

Doktorantūra

Daugiau apie instituciją

Institucijos teikiamos programos ir išduodami pažymėjimai

Institucijos teikiamos kvalifikacijos