Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Programos valstybinis kodas
Programa
Suteikiamos kvalifikacijos
6211MX036

Andragogika

6211MX004

Biologijos edukologija

6211MX024

Edukacinių technologijų valdymas

6211MX018

Edukologija

6211MX020

Edukologija

6211MX037

Edukologija

6211MX033

Edukologija

6211MX038

Fizinio aktyvumo ir sporto pedagogika

6211MX008

Ikimokyklinė edukologija

6211MX040

Ikimokyklinis ir pradinis ugdymas

6211MX046

Įtraukusis ugdymas: socioedukacinės industrijos

6211MX035

Karjeros edukologija

6211MX002

Kūno kultūra

6211MX010

Kūno kultūra ir sportas

6211MX034

Kūno kultūros ir sporto edukologija

6211MX041

Menų pedagogika

6211MX003

Muzikos edukologija

6211MX029

Muzikos pedagogika

6211MX023

Profesijos edukologija

6211MX043

Šeimos edukologija ir vaiko teisių apsauga