Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Programos valstybinis kodas
Programa
Suteikiamos kvalifikacijos
6121MX023

Pradinio ugdymo pedagogika

6531MX002

Pradinio ugdymo pedagogika

6121MX052

Pradinio ugdymo pedagogika

6531MX017

Pradinio ugdymo pedagogika

6121MX063

Pradinio ugdymo pedagogika ir ankstyvasis užsienio kalbos mokymas

6121MX040

Pradinio ugdymo pedagogika ir ikimokyklinis ugdymas