Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Programos valstybinis kodas
Programa
Suteikiamos kvalifikacijos
6531MX001

Ikimokyklinė ir priešmokyklinė pedagogika

6531MX007

Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas

6531MX013

Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas

6531MX009

Muzikos pedagogika

6531MX002

Pradinio ugdymo pedagogika

6531MX017

Pradinio ugdymo pedagogika

6531MX014

Socialinė pedagogika

6531MX012

Socialinė pedagogika

6531MX011

Šokio pedagogika

6531MX005

Šokio pedagogika

6531MX006

Vaikystės pedagogika

6531MX010

Vaikystės pedagogika