Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Programos valstybinis kodas
Programa
Suteikiamos kvalifikacijos
T32073216

Tinkuotojo modulinė profesinio mokymo programa

Tinkuotojas, LTKS III
T43073209

Tinkuotojo modulinė profesinio mokymo programa

Tinkuotojas, LTKS IV