Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Programos valstybinis kodas
Programa
Suteikiamos kvalifikacijos
N42103201

3-ios klasės naro neformaliojo profesinio mokymo programa

260103208

Apsaugos darbuotojo mokymo programa

260071306

Asmens, atsakingo už katilinės, veikiančios be nuolatinio aptarnaujančio personalo, priežiūrą, mokymo programa

560071303

Asmens, atsakingo už pramonės objektų šilumos ūkį mokymo programa

560071304

Asmens, atsakingo už šilumos ir karšto vandentiekio tinklų šilumos ūkį, mokymo programa

560102207

Aukštalipio darbų vadovo mokymo programa

N43103201

Aukštalipio gelbėtojo neformaliojo profesinio mokymo programa

260071304

Automatizuotų katilų, kūrenamų dujomis ir skystu kuru, operatoriaus mokymo programa

260071601

Automobilių keltuvo operatoriaus mokymo programa

260073204

Bokštinių kranų, valdomų nuo žemės, operatoriaus mokymo programa

260071109

Chemijos ir naftos chemijos pramonės sprogių, degių gamybų operatoriaus mokymo programa

560071109

Chemijos ir naftos chemijos pramonės sprogių, degių gamybų vadovo mokymo programa

N43021401

Dailiųjų (vienetinių) keramikos dirbinių gaminimo neformaliojo profesinio mokymo programa

260102202

Darbininko, dirbančio aukštalipio darbus, mokymo programa

260073203

Darbininko, dirbančio su asbestu arba jo gaminiais, mokymo programa

260102203

Darbininko, dirbančio šuliniuose ir kituose požeminiuose statiniuose, uždarose talpyklose, mokymo programa

260102205

Darbininko, vykdančio grunto kasimo, tvirtinimo ir kitus darbus iškasose ir pylimuose, mokymo programa

560073202

Darbo su asbestu ir jo gaminiais vadovo mokymo programa

260102206

Darbo su kvėpavimo organų apsaugos aparatais mokymo programa

560071110

Darbų laboratorijoje su pavojingomis cheminėmis medžiagomis vadovo mokymo programa