Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Programos valstybinis kodas
Programa
6211EX034

Aplinkos apsaugos technologijos ir vadyba

6211EX033

Aplinkos inžinerija

6211EX003

Aplinkosaugos inžinerija

6213EX001

Darnus valdymas ir gamyba

6213EX001

Darnus valdymas ir gamyba

6213EX001

Darnus valdymas ir gamyba

6211EX027

Hidrotechninės statybos inžinerija

6211EX065

Jūros aplinkos inžinerija

6211EX035

Vandens ūkio inžinerija