Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Pavadinimas
Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis
Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

Menų profesinis bakalauras

VI6

Socialinių mokslų profesinis bakalauras

VI6

Sveikatos mokslų profesinis bakalauras

VI6

Technologijų mokslų profesinis bakalauras

VI6

Verslo vadybos profesinis bakalauras

VI6