Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Pavadinimas
Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis
Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

Apskaitininkas/3

III3

Autotransporto priemonių remonto šaltkalvis/3

III3

Autotransporto priemonių variklių taisytojas/3

III3

Bibliotekininkystės ir informacijos profesinis bakalauras

VI6

Dažytojas, LTKS III

III3

Elektros įrenginių įrengimo ir eksploatavimo elektromonteris/3

III3

Gydytojo odontologo padėjėjas

VI6

Įmonės darbo organizatorius/3

III3

Informatikos mokslų profesinis bakalauras

VI6

Inžinerijos mokslų profesinis bakalauras

VI6

Kineziterapeutas

VI6

Lankomosios priežiūros darbuotojas/3

III3

Masažuotojas, LTKS IV

IV4

Odontologinės priežiūros profesinis bakalauras

VI6

Prekybos verslo administravimo profesinis bakalauras

VI6

Socialinio darbuotojo padėjėjas/2

II2

Socialinių mokslų profesinis bakalauras

VI6

Statinių konstrukcijų inžinerijos profesinis bakalauras

VI6

Statybos inžinerijos profesinis bakalauras

VI6

Sveikatos mokslų profesinis bakalauras

VI6