Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Pavadinimas
Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis
Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

Dalyko pedagogikos, anglų kalbos profesinis bakalauras

VI6

Dalyko pedagogikos, anglų kalbos, prancūzų kalbos profesinis bakalauras

VI6

Dalyko pedagogikos, anglų kalbos, vokiečių kalbos profesinis bakalauras

VI6

Dalyko pedagogikos, muzikos profesinis bakalauras

VI6

Dalyko pedagogikos, vokiečių kalbos profesinis bakalauras

VI6

Informatikos mokslų profesinis bakalauras

VI6

Inžinerijos mokslų profesinis bakalauras

VI6

Masažuotojas, LTKS IV

IV4

Pedagogas

VI6

Pradinio ugdymo pedagogikos profesinis bakalauras

VI6

Prekybos verslo administravimo profesinis bakalauras

VI6

Socialinės pedagogikos profesinis bakalauras

VI6

Socialinis pedagogas, LTKS VI

VI6

Socialinių mokslų profesinis bakalauras

VI6

Sveikatos mokslų profesinis bakalauras

VI6

Technologijų mokslų profesinis bakalauras

VI6

Turizmo ir poilsio profesinis bakalauras

VI6

Turizmo profesinis bakalauras

VI6

Ugdymo mokslų profesinis bakalauras

VI6

Verslo profesinis bakalauras

VI6