Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Pavadinimas
Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis
Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

Dekoratyvinio želdinimo ir aplinkos tvarkymo verslo darbuotojas, LTKS IV

IV4

Ekskavatoriaus operatorius mechanikas/3

III3

Inžinerijos mokslų profesinis bakalauras

VI6

Medkirtys, LTKS III

III3

Miško darbininkas/3

III3

Miško darbuotojas, LTKS IV

IV4

Žemės ūkio gamybos verslo darbuotojas, LTKS IV

IV4

Žemės ūkio mokslų profesinis bakalauras

VI6

Žemės ūkio profesinis bakalauras

VI6