Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Pavadinimas
Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis
Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

Aprangos gamybos profesinis bakalauras

VI6

Apskaitininkas/3

III3

Automobilių transporto inžinerijos profesinis bakalauras

VI6

Dailės profesinis bakalauras

VI6

Dalyko pedagogikos profesinis bakalauras

VI6

Dalyko pedagogikos, anglų ir vokiečių kalbos arba anglų ir rusų kalbos profesinis bakalauras

VI6

Dalyko pedagogikos, informatikos profesinis bakalauras

VI6

Dalyko pedagogikos, lietuvių kalbos ir religijos studijų profesinis bakalauras

VI6

Ekonomikos profesinis bakalauras

VI6

Filologijos profesinis bakalauras

VI6

Finansų profesinis bakalauras

VI6

Humanitarinių mokslų profesinis bakalauras

VI6

Informatikos mokslų profesinis bakalauras

VI6

Inžinerijos mokslų profesinis bakalauras

VI6

Kraštotvarkos profesinis bakalauras

VI6

Kultūros vadybos profesinis bakalauras

VI6

Meno pedagogikos, muzikos profesinis bakalauras

VI6

Muzikos profesinis bakalauras

VI6

Pedagogas

VI6

Pradinio ugdymo pedagogikos profesinis bakalauras

VI6