Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Pavadinimas
Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis
Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

Aplinkos inžinerijos profesinis bakalauras

VI6

Buhalterinės apskaitos profesinis bakalauras

VI6

Ergoterapeutas

VI6

Ergoterapijos profesinis bakalauras

VI6

Informacinių sistemų inžinerijos profesinis bakalauras

VI6

Informatikos mokslų profesinis bakalauras

VI6

Inžinerijos mokslų profesinis bakalauras

VI6

Kineziterapeutas

VI6

Kineziterapijos profesinis bakalauras

VI6

Paramedikas, LTKS IV

IV4

Pedagoginės pagalbos profesinis bakalauras

VI6

Pramonės inžinerijos profesinis bakalauras

VI6

Socialinės pedagogikos profesinis bakalauras

VI6

Socialinio darbo profesinis bakalauras

VI6

Socialinis darbuotojas

VI6

Socialinis pedagogas

VI6

Socialinių mokslų profesinis bakalauras

VI6

Sveikatos mokslų profesinis bakalauras

VI6

Technologijų mokslų profesinis bakalauras

VI6

Teisės profesinis bakalauras

VI6