Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Pavadinimas
Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis
Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

Aplinkos inžinerijos magistras

VII7

Biologijos magistras

VII7

Chemijos inžinerijos magistras

VII7

Dalyko pedagogikos bakalauras

VI6

Dalyko pedagogikos, matematikos bakalauras

VI6

Dalyko pedagogikos, religijos studijų bakalauras

VI6

Edukologijos bakalauras

VI6

Edukologijos magistras

VII7

Ekologijos ir aplinkotyros magistras

VII7

Elektros inžinerijos magistras

VII7

Filologijos bakalauras

VI6

Filologijos magistras

VII7

Fizinių mokslų bakalauras

VI6

Fizinių mokslų magistras

VII7

Gamybos inžinerijos magistras

VII7

Geografijos magistras

VII7

Gyvybės mokslų bakalauras

VI6

Gyvybės mokslų magistras

VII7

Humanitarinių mokslų bakalauras

VI6

Humanitarinių mokslų magistras

VII7